HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: klockor247 skog

Åsa Nisse 1949 den första filmen hela

8 ratings | 695 views
Åsa-Nisse och hans bäste vän Klabbarparn är i formell mening småbrukare på en ort i Småland, Knohult. Något egentligt arbete sysslar de dock inte med, snarare handlar deras äventyr om tjuvskytte, tjuvfiske och att de uppfinner saker. Nisse kan ibland bli anlitad som teknisk reparatör, men hans metoder är okonventionella, som när han ersätter elektronrör i en radio med järnrör i filmen "Åsa-Nisse på hal is". Åsa-Nisse är gift med Eulalia, Klabbarparn med Kristin, och kvinnorna framställs som grälsjuka huskors. Däremot är Åsa-Nisse och Klabbarpar'n skämtsamma och Åsa-Nisse yttrar typiska "oneliners" och andra kommentarer med uttryck som "Sarons ros". Sarons ros kommer lite löst från "Sarons tempellundar" från Höga Visan i bibeln. I Knohult finns även lanthandlaren Sven Sjökvist, ungkarl med obesvarad åtrå efter kvinnor, och han försöker charmera framför allt yngre kvinnor på ett överdrivet sätt, gärna med sin "bröllopskonfekt". Sjökvist framställs ibland som opålitlig i affärer. Åsa-Nisse och Klabbarparns äventyr handlar ofta om att på något sätt göra Sjökvist till åtlöje. Knohults fjärdingsman (kallad "fjärsman"), och landsfiskal (motsv polischef), försöker ofta att sätta fast Åsa-Nisse och Klabbarparn för tjuvskytte, i regel utan framgång. Ytterligare en vanligt förekommande karaktär är Knohultaren, en vänlig äldre herre, som också fiskar. Figurerna och miljön är hämtade från verkligheten, men fritt ändrade. Namnet Åsa-Nisse är taget från en man som inte bodde på Åsen i Knohult, utan på Åsen i närbelägna Järsnäs, och som aldrig jagade. Där han bodde med hustru och ska enligt sägen ha haft 11 barn. Geografin är också omstuvad.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.